Доц. д-р Даниела Попова, д.м.: Има пандемия от свръхтегло

Наднормените килограми са прекият път към диабет и сърдечни болести

Доц. д-р Даниела Попова, д.м.: Има пандемия от свръхтегло

Доц. д-р Даниела Попова, д.м., e началник на Клиниката по ендокринология и болести на обмяната за лечение на метаболитни нарушения в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”. Завършва Медицински университет – София. Има специалностите „Вътрешни болести“, „Ендокринология и болести на обмяната“, „Хранене и диететика“.

Завършила е специализация в Института по хранене на АМН, Москва, в Националния институт по храни и хранене, Варшава. Има преминати Европейски сертификационен курс по затлъстяване, Атина, и обучение по Клинично хранене, Маанстриит.  Разговаряме с д-р Даниела Попова за съвременните начини за справяне с наднорменото тегло.

- Доц. Попова, според СЗО от 1975 г. до момента по света са се утроили случаите на затлъстяване. Защо? 

- Причините са различни – неправилен начин на живот, намаляваща двигателна активност, нездравословно хранене, хроничен стрес, все още липсваща системна превенция, неефективно лечение, недостатъчно активен подход при детското затлъстяване. Същите рискови фактори като при сърдечносъдовите заболявания, хипертонията, диабета, метаболитния синдром и други болести на съвременния човек. Няма да сбъркам, ако кажа, че съществува пандемия от свръхтегло.  

- Споменахте метаболитния синдром. Каква е връзката му с наднорменото тегло? 

- Той върви ръка за ръка с наднорменото тегло и затлъстяването, които са предпоставка за множество заболявания. Метаболитният синдром е болестно състояние, при което е налице коремно („ябълковидно”) затлъстяване в съчетание с нарушения в нормалните нива на липидите в кръвта – повишени триглицериди, понижени нива на високоплътностния холестерол, повишени кръвна захар и кръвно налягане.

Д-р Дмитрий Никогосов: Затлъстяването зависи и от гените

Той е съчетание от най-значимите рискови фактори за развитие на диабет и сърдечносъдови заболявания  – нарушена гликемия на гладно и диабет, увеличаващото се коремно натрупване на мазнини и абдоминално затлъстяване, повишени серумни липиди и високо кръвно налягане. Обикновено се развива при хора с наднормено тегло и затлъстяване. Понякога, макар и по-рядко, може да бъде установен и при хора с нормално тегло, най-вероятно във връзка с генетична предиспозиция.

Смята се, че днес около една четвърт от възрастните в света имат метаболитен синдром. Те са с три пъти по-висок риск за миокарден инфаркт или инсулт, два пъти по-висока смъртност от тези заболявания, и пет пъти по-често са застрашени от диабет, в сравнение с хората без метаболитен синдром. 

- Каква е социалната значимост на този проблем? 

- Според данни на Международната диабетна федерация, възрастните хора с предиабет през 2021 г. са 541 милиона (10,6%) от хората по света, а до 2045 г. се очаква техният брой да нарастне на 730 милиона.  Заради причините, които споменах, хората с метаболитен синдром следва да се добавят към групата на болните от диабет. При тези пациенти смъртността е доказано много висока

Метаболитният синдром и диабетът заемат едно от първите места по заболеваемост и смъртност, в сравнение с другите хронични заболявания и вече са на четвърто или пето място като водеща причина за смъртност в развиващите се страни. 

- Какви са причините за метаболитния синдром?

- Причините за възникването му все още не са напълно изяснени и продължават да бъдат обект на множество научни изследвания. Със сигурност се приема за значимо патогенетичното участие на инсулиновата резистентност и на централното затлъстяване. Ролята на  генетичните фактори, наследствената обремененост, ниската физическа активност, остаряването, проинфламаторни и хормонални промени също оказват съществено влияние.

И тук е връзката на метаболитния синдром със затлъстяването. То се асоциира с инсулинова резистентност и метаболитен синдром. Затлъстяването води до хипертония, повишен серумен холестерол, понижен високоплътностен холестерол и хипергликемия, и е признат самостоятелен сърдечносъдов рисков фактор. Абнормното натрупване на мастна тъкан в депата влошава инсулиновата чувствителност и води до хиперинсулинемия. 

Натрупването на висцерална мастна тъкан при централното затлъстяване, което също е опасно, се последва от специфични метаболитни нарушения, в основата на които са повишените нива на свободни мастни киселини в порталното кръвообращение, дислипопротеинемия, хиперинсулинемия, хипергликемия, чернодробна стеатоза. Увеличаването на индекса на телесна маса се последва от развитие на диабет тип 2, сърдечносъдови заболявания и някои форми на рак. Напоследък се счита, че измерването на коремната обиколка е много по-индикативно за определяне на риска от метаболитен синдром, отколкото определянето на индекса на телесна маса.     

Доц. д-р Даниела Попова   

- Към момента около 3 млн. европейски деца, сред които над 65 хил. българчета, са със затлъстяване. Кога трябва да започне профилактиката, за да се предотвратят усложненията, за които говорите?

- Метаболитният синдром не се усеща, „не боли” и затова често не му се обръща внимание. Нелекуван и неконтролиран, води до бързо и прогресивно развитие на атеросклеротични съдови измененеия, сърдечносъдови заболявания, диабет и диабетни усложнения. Съвременното общество е засегнато от прогресираща епидемия от затлъстяване, диабет, сърдечносъдови заболявания, миокарден инфаркт, мозъчен инсулт, хипертония, които инвалидизират и намаляват продължителността на живота.

От изключително важно значение е профилактиката, ранното откриване и лечение на метаболитния синдром, както и на наднорменото тегло. Физическата активост сред подрастващите у нас все още е много ниска. Въпреки че много семейства се стремят към здравословни храни, в немалко от случаите сме свидетели на неправилно хранене сред децата. Наднорменото тегло не е козметичен проблем. 

Много е важна ранната диагноза на наднорменото тегло и предотвратяването му в ранна предучилищна и училищна възраст със системно обучение в правилно хранене, провеждане на подходящо спортуване, физическа активност, включването на родителите, семейната и училищната среда в решаването на този проблем, организиране на подходящи лагери и активни групи за лечебна физкултура и др.

Внуците на дебели баби и дядовци по-често страдат от затлъстяване

- Как се поставя диагнозата метаболитен синдром? 

- Тя се поставя при наличието на няколко признаци и показатели. Задължителен определящ критерий е централното затлъстяване, определено чрез коремната обиколка при специфични етнически критерии. За европоиди – при мъже над 94 см и при жени над 80 см (като при индекс на телесна маса над 30 кг/м2 централното затлъстяване е налице и не е необходимо оценяване по коремна обиколка), в съчетание с два от следните 4 показатели:

► повишени серумни триглицериди над 1,7 ммол/л (150 мг%) или приложение на специфична хиполипидна терапия

► понижен високоплътностен холестерол под 1,03 ммол/л (40 мг%) при мъжете и под 1,29 ммол/л (50 мг%) при жените или приложение на специфична хиполипидна терапия

► повишено кръвно налягане – систолично над 130 мм Нд или диастолично над 85 мм Нд, или нормално налягане под терапия за установена преди хипертония

► повишена гликемия на гладно над 5,6 ммол/л (100 мг%) или установен преди диабет.

Атерогенната дислипидемия включва също повишен аполипопротеин В, малки плътни LDL частици, всеки от които е самостоятелен атерогенен рисков фактор. Инсулиновата резистентност не може да се измерва лесно във всекидневната практика и затова не се включва в задължителните критерии.

- Какво е лечението?

- Агресивно и безкомпромисно с цел да бъде редуциран рискът от сърдечносъдови заболявания и от диабет тип 2. Необходима е пълна оценка на наличния сърдечносъдов риск, вкл. тютюнопушене. Препоръчва се първична интервенция за здравословен начин на живот. 

Диетата трябва да е умерено нискоенергийна, с намалено съдържание на животински мазнини, сол, алкохол, сладкарски изделия, повишен прием на пълнозърнест хляб, плодове и зеленчуци и да цели умерена редукция от 5 до 10% от теглото. Физическата активност се повишава, като препоръчителни са упражнения най-малко 30 минути, три до пет пъти седмично.

Важно е намалението на мастната маса с 10% при съхранение на мускулната маса. Тютюнопушенето трябва да се преустанови. Комбинацията на физическа активност и умерено ограничен прием на енергия подобрява рязко липидния профил в серума, намалява коремната тлъстина и повишава инсулиновата чувствителност.

Мария Иванова

Коментари