Имам ли право на болничен при карантиниране на дъщеря ми заради коронавирус?

Имам ли право на болничен при карантиниране на дъщеря ми заради коронавирус?

Дъщеря ми е на 13 г. и посещава училище. Карантинирана е заради установен случай на коронавирус в класа. Имаме ли право да ползваме болничен или наредбата важи само за малчугани в детски градини и ясли?

Славея Тодорова, гр. София

Според чл.37, ал.1 от Наредбата за медицинска експертиза, приета с ПМС №120/23.07.2017 г., и всички допълнения и изменения, включително ДВ бр. 59 от 16.07.2021г., при карантина на болен или контактен здравноосигурен, наложена съгласно разпоредбите за борба със заразните болести, болничен лист се издава еднолично от лекуващия лекар за срока на карантинния период. 

Когато осигурен се разболее през време на дадения му отпуск за карантина, независимо дали заболяването е поради болестта, за която е оставен вкъщи, или поради друго заболяване, не следва да се издава друг болничен лист до изтичане на срока, за който е издаден болничният лист за карантина. 

Нов болничен лист се издава след този срок само ако временната неработоспособност поради заболяването продължава. Този болничен лист се означава като „Първичен”, но ако заболяването е поради болестта, за която е наложена карантината, болничният лист се означава като „Продължение”.

Коментари

Зеленоок 01.11.2021 9:20

Не сте отговорили на въпроса на жената!