Как да отида на вторичен преглед, ако специалистът е в отпуск?

Как да отида на вторичен преглед, ако специалистът е в отпуск?

Имам издадено направление и проведен първичен преглед при специалист. След назначено лечение се нуждая от вторичен преглед и консултация, но лекарят отсъства, в отпуск е. Не можах да проведа преглед в срока, в който важи направлението. В този случай трябва ли да заплатя следващия преглед? 

Как са защитени правата на пациента в такава ситуация и как мога да се възползвам от издаденото направление и правото на преглед? От регистратурата на медицинския център ми казаха, че когато лекарят се върне на работа и ме прегледа, ще прецени дали да заплатя за прегледа.

Величка Михайлова, гр. Варна

Медицинското направление за консултация или провеждане на съвместно лечение, което е издал личният лекар към специалист, е валидно до 30 календарни дни от издаването му. С това направление имате право на вторични прегледи, при необходимост и по преценка на специалиста.

Явно направлението, с което сте провели прегледа при специалист, вече е използвано, а вторичният преглед при него не може да бъде извършен от друг лекар, тъй като вторичният преглед се отчита на база на извършения първичен преглед.

В случая вероятно специалистът, при когото сте извършили преглед при първото посещение, е нямал заместник (за което по надлежния ред е уведомена съответната РЗОК). След изтичане на срока на валидност на направлението личният лекар може да издаде ново направление – при необходимост и по преценка.

Коментари