Имам ли право на физиотерапия след апендектомия?

Имам ли право на физиотерапия след апендектомия?

Наскоро се наложи да ми направят апендектомия. Бих искала да си направя и физиотерапия след това. Моля да уточните като здравноосигурено лице, имам ли право на физиотерапия след апендектомия? Ако да, каква е процедурата и какви документи ще трябва да представя?

Станимира Павлова, гр. Пазарджик

С направление по линия на НЗОК може да се проведе физиотерапевтичен курс на лечение на определено заболяване, включващо първоначален преглед на лекаря-специалист по „Физикална и рехабилитационна медицина“, с оценка на обективното състояние на пациента, с назначени видове и общ брой процедури до 20 в курс от група 1 и/или 2, или 3 – по преценка на лекаря-специалист, промените на лечението, както и заключителен преглед с оценка на резултатите от проведеното лечение и отразени вид и брой на проведените процедури.

Специализираната медицинска помощ се заплаща за реализиран физиотерапевтичен курс на лечение за определено заболяване, който включва комплексно лечение от:

1. първоначален преглед;

2. проведени процедури от физиотерапевтичния курс на лечение за следните групи:

2.1. група 1 – процедури с физикални фактори от апаратната терапия;

2.2. група 2 – процедури с кинезитерапевтични техники;

2.3. група 3 – процедури с физикални фактори от апаратна терапия и кинезитерапевтични техники.

Коментари