Имам ли право на профилактични прегледи след погасяване на дължимите вноски?

Имам ли право на профилактични прегледи след погасяване на дължимите вноски?

Днес отидох при личния си лекар с молба за профилактичен преглед. Последните 20 г. съм живял в чужбина, но сега съм с възстановени права към Здравната каса като пенсионер, постоянно живеещ в България. Според личния лекар случаят ми бил много сложен и ако искам профилактичен преглед, трябва да си го платя. Има ли право да не ми дава направление за профилактичен преглед, след като съм здравноосигурен и ми се полага безплатен такъв веднъж годишно?

Румен Христов, гр. Бургас

Профилактичните прегледи, които НЗОК заплаща за всички здравноосигурени, са задължителни. Здравноосигурените над 18-годишна възраст – независимо дали са диспансеризирани или не, имат право на един задължителен профилактичен преглед през съответната календарна година. Не може личният лекар да откаже извършването му. Това е негово задължение. 

Всеки общопрактикуващ лекар поставя на общодостъпно място в кабинета си информация, относно вида и честотата на профилактичните прегледи и изследвания, на които подлежат хората над 18-годишна възраст.

В амбулаторията на личния лекар на място, достъпно за пациентите, е публикуван месечният му график, който съдържа и часове за промотивна и профилактична дейност.

Общопрактикуващият лекар в лечебното заведение за първична извънболнична медицинска помощ е длъжен да предостави по разбираем начин информация на пациента относно вида и периодичността на профилактичните прегледи и изследвания.

Коментари