Каква част покрива НЗОК при непълно изпълнение на клинична пътека?

Каква част покрива НЗОК при непълно изпълнение на клинична пътека?

Майка ми беше приета в болница с назначена операция. Направени й са предварителните изследвания и консултации, но в деня на операцията е взето решение, че изпълнението й крие голям риск. Препоръчаха ни да се обърнем към друг екип.

Каква част от цената за такъв престой в болница и проведените манипулации се покриват от НЗОК и каква част от пациента? НЗОК покрива ли нещо изобщо в такъв случай или пациентът трябва да заплати всичко, въпреки че е здравноосигурен? Става дума за оперативни процедури по клинични пътеки №168 и 167, ако не могат да бъдат изпълнени докрай.
Павел Стефанов, гр. Стара Загора

Съгласно чл.354, ал.1 от НРД за МД 2020-2022 г. при клинична пътека, която не е завършена, индикациите за хоспитализация, диагностично-лечебният алгоритъм и/или критериите за дехоспитализация не са спазени, дейността не се заплаща.

За завършване на посочените клинични пътеки задължително се изисква да бъде осъществена оперативната интервенция.

Коментари