НЗОК покрива ли изцяло операцията при рак на гърдата?

НЗОК покрива ли изцяло операцията при рак на гърдата?

Преди време ми откриха голям тумор на гърдата. При последните изследвания се оказа, че се е изродил в злокачествен. Лекарят ми препоръча операция. Каква част от лечението се покрива от НЗОК в моя случай? Налага ли се някакво доплащане от страна на пациента и в кои случаи?

Денка Русева, гр. Велико Търново

НЗОК заплаща на изпълнителите на болнична помощ за всички медицински дейности, включващи: изследвания, предоперативна подготовка, операция, лечение в болницата. В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа, задължително записани в епикризата, при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване, в същото лечебно заведение за болнична помощ.

Може да постъпите за лечение например, по клинична пътека (КП) №194 „Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия“ или по КП №193 „Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии tis 1-4 n 0-2 m0-1...”, като имате предвид, че и по двете пътеки, ако се използват медицински изделия за роботасистирана хирургия, те не се заплащат от НЗОК.

Полезни и вредни храни при развитие на рак на гърдата

При поставена вече диагноза злокачествено новообразувание на млечната жлеза (МКБ-код С50.0) лекуващият лекар представя документацията за разглеждане от онкологичен комитет, състоящ се от различни специалисти в областта на онкологията. Според стадия на заболяването, се съставя план за лечение.

При диагноза, включена в Наредбата за диспансеризация (т.нар. Наредба №8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията), пациентът се насочва за диспансерно наблюдение. Наблюдението и изследванията се назначават от лекар, работещ в Комплексен онкологичен център (КОЦ) или в лечебно заведение за болнична помощ, извършващо диспансеризация.

Дейностите, свързани с диспансеризацията, се извършват по Амбулаторна процедура №7 „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“. 

Индикациите за периодиката и провеждането на диспансерното наблюдение при злокачествени заболявания, т.е. обемът и честотата на дейностите при диспансерното наблюдение, са строго регламентирани. Предвидените консултативни прегледи със специалисти и различни изследвания се назначават и осъществяват само при необходимост и по преценка на лекаря, водещ диспансерното наблюдение, съобразно обективното състояние на всеки пациент.

Коментари