Правилно ли е да се изписват капките за очи за 30 дни?

Правилно ли е да се изписват капките за очи за 30 дни?

Моля да ми отговорите за какъв период от време трябва да ми бъдат изписани капки Oftidorix или Oftidorix PF при предписание по 1 капка в двете очи, 2 пъти дневно?

Изобщо правилно ли е да се изписват тези и други подобни капки за 30 дни, при положение че в листовката за пациента пише: “След първо отваряне на бутилката да се използва до 28 дни”?

Сийка Демирева, гр. Кърджали

Съгласно Националния рамков договор за медицинските дейности 2020-2022 г., лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, се предписват при спазване на кратките характеристики на лекарствените продукти, неразделна част от разрешението им за употреба. В тази връзка Oftidorix капки за очи могат да се предписват за 28 дни.

Коментари