Ехография на щитовидната жлеза включена ли е в клиничната пътека?

Ехография на щитовидната жлеза включена ли е в клиничната пътека?

Ехография на щитовидна жлеза включена ли е в прегледа с направление към ендокринолог? Кои хормони се покриват от НЗОК към момента?

Радка Стефанова, гр. Кърджали

В зависимост от диагнозата, ако ендокринологът прецени, че трябва да бъде извършена ехография на щитовидна жлеза, здравноосигуреният не заплаща за нея. НЗОК поема тази специализирана медицинска дейност.

В извънболничната медицинска помощ НЗОК заплаща за изследване на хормони на щитовидната жлеза – fT4 и TSH, както и за изследването „Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза – Anti-TPO“, т.нар. МАТ. 

Тъй като питате за всички хормонални изследвания, които НЗОК заплаща, те са следните: fT4, TSH, LH, FSH, Prolaсtin, Estradiol, Testosteron, Progesteron и „Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза - Anti-TPO“ (т.нар. МАТ), като за извършването им лекарят-специалист по профила на заболяването следва да издаде направление за медико-диагностична дейност (бл. МЗ-НЗОК №4), по преценка и при необходимост. 

В лабораторията заплащате т.нар. „цена биологичен материал”, която се определя от изпълнителя на МДД, ако не изискват от вас да заплатите потребителска такса, която понастоящем е 2.90 лв. Независимо от броя на изследванията, заплащате само една цена. Хормоните TSH и fT4 могат да се назначат и от общопрактикуващия лекар.

Коментари