Кой трябва да ми издаде направление за ЛКК?

Кой трябва да ми издаде направление за ЛКК?

От ЛКК ми искат направление с код 06 от личния ми лекар. Той отказва да го издаде с мотива, че нямам преглед при него и не ми е издал той болничния. Въпросът ми е: кой трябва да ми издаде това направление?

Павлина Златарева, гр. Русе

По преценка на личния лекар или на специалист от лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, за нуждите на медицинската експертиза на работоспособността същият издава на здравноосигурения пациент „Талон за медицинска експертиза“  (бл. МЗ-НЗОК №6) – при необходимост от прегледи и консултации със съответен специалист или към ЛКК, когато нормативната уредба предвижда медицинската експертиза да се извършва от ЛКК.

Ако са необходими специализирани, високоспециализирани медико-диагностични изследвания или високоспециализирани медицински дейности, съответно личният лекар или специалистът издава на здравноосигурения пациент „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК №4).

Коментари