Д-р Марлена Панайотова: Увеличават се децата с омазняване на черния дроб

Чернодробната стеатоза е пряко свързана със затлъстяването

Д-р Марлена Панайотова: Увеличават се децата с омазняване на черния дроб

Д-р Марлена Панайотова е част от екипа учени (Панайотова М., Кофинова Д., Байчева М., Хаджийски П., Шентова Р., Янева П., Лазарова Ел.), представили своя научен труд на Тринадесетия национален конгрес по гастроентерология. 

Д-р Панайотова е специалист по педиатрия и детска гастроентерология в Болница “Тракия” и Медицински център “Трета поликлиника”, гр. Стара Загора. Тя има квалификации по ултразвукова диагностика на коремни органи и гастро-интестинална ендоскопия. Специализирала е в Залцбург, Лондон, Амстердам и Атина. В това интервю ще обсъдим характерното за неалкохолната стеатозна чернодробна болест (NAFLD) при децата. 

- Д-р Панайотова, съществува ли някаква статистика за разпространението на това заболяване? 

- Затлъстяването е голям обществен и здравен проблем, а с увеличаването на честотата му се покачва и делът на неалкохолната стеатозна чернодробна болест. Честотата варира от 3-10% в общата педиатрична популация според различни проучвания, като се увеличава до 60-70% при деца с метаболитен синдром. 

Неотдавнашен метаанализ на 76 независими проучвания сред деца от 1-19 години представя 7,6% честота на NAFLD. Децата със стеатоза имат по-висок кардио-васкуларен риск и по-висока смъртност в зряла възраст. Нерядко стигат до напреднала чернодробна фиброза. Много учени считат, че затлъстяването в късното детство в значителна степен е предиктор на тежко чернодробно заболяване в зряла възраст. 

Болният черен дроб влошава емоционалното състояние

- Каква е диагностиката и ролята на генетиката в това отношение?

- Диагностиката включва анализ на различни клинични симптоми, лабораторни и образни изследвания, комбинация от клинични параметри и кръвни тестове. Никой от тях обаче няма висока чувствителност и специфичност, които да изключат друго подлежащо чернодробно заболяване. 

Само хистологичното изследване може да различи стеатоза от стеатохепатит и да определи степента на фиброза. Чернодробната биопсия остава трудно изпълним стандарт за NAFLD заради своята инвазивност и висока цена. 

NAFLD се счита за мултифакторно заболяване със значителна генетична предиспозиция. Няколко проучвания показват, че т.нар. нуклеотидни полиморфизми на гени, отговарящи за инсулиновата чувствителност, липидния метаболизъм и възпалението, могат да повлияят  върху стеатозата.

Комбинацията от генетични фактори и такива на обкръжаващата среда вероятно са отговорни за NAFLD и прогресията към стеатохепатит. Може би тук е мястото да изброя кои образни изследвания използваме: ултразвуковото изследване е най-разпространеният метод – безопасен, достъпен, относително евтин. Той дава информация за размерите, структурата и кръвоснабдяването на черния дроб, като може да установи и портална хипертония

Стеатозата изглежда като светъл или хиперехогенен черен дроб в сравнение с прилежащата структура на бъбрека. Но ултразвуковото изследване има ограничени възможности за количествена оценка на стеатозата или фиброзата. Магнитно-резонансната томография позволява бързо, възпроизводимо измерване на стеатозата и фиброзата, но е сравнително скъп метод. 

Напоследък навлиза още един неинвазивен метод за оценка на чернодробната фиброза – еластографията  (Фиброскан) при деца. Без да навлизам в подробности, ще спомена, че използваме и някои серумни маркери за оценка на чернодробното възпаление.

Д-р Марлена Панайотова

- Какви са рисковите фактори за това заболяване?

- NAFLD е дигноза на изключването, изискваща внимателна преценка на демографски, антропометрични, клинични и лабораторни данни. Ние сме изготвили специална таблица за широкия спектър от причини за стеатоза при децата. Само ще отбележа, че сме ги подредили в четири групи: общо или системно заболяване; генетично-метаболитни причини; други наследствени заболявания и лекарствена токсичност. 

Без да се впускам в подробна характеристика на всяка причина, позволете да направя някои уточнения, които са важни. При деца над 10-годишна възраст развитието на тази болест е вероятно, ако има най-малко един признак на метаболитен синдром и са изключени редки състояния, като болест на Уилсън, алфа-1 антитрипсинов дефицит и автоимунен хепатит.

NAFLD се среща по-често при деца с наднормено тегло (BMI > 85 персантил или тегло над 95 персантил за възрастта) с преобладаване на мъжкия пол. По-честа е  в семейства с инсулинова резистентност и диабет тип 2. Засегнатите деца  са над 10-годишна възраст и тези с бързо наддаване на тегло. Имайте предвид, че децата с ниско тегло при раждането, съчетано с ускорен растеж, също са рискови за затлъстяване и NAFLD. 

Кърменето намалява, а консумацията на плодова захар увеличава риска от стеатоза. Интересно е, че обструктивната сънна апнея се свързва с инсулинова резистентност, метаболитен синдром и NAFLD. Изучава се ролята и на чревния микробиом и стеатозата. Доказано е, че в микробиома на децата с това заболяване преобладават по-големи количества Грам-отрицателни бактерии в сравнение със здравите хора

Пет рецепти при омазнен черен дроб

- Какво е лечението на неалкохолната стеатозна чернодробна болест при деца и юноши?

- Лечението включва:

• увеличаване на физическата активност;

• редовно хранене с малки порции;

• оганичаване приема на захари, мазнини и напитки с фруктозен сироп;

• прием на омега-3 мастни киселини, чрез включване на рибно ястие, 2-3 пъти седмично;

• използване на пълнозърнести храни;

• таргетна медикаментозна терапия. Използват се инсулинови очувствители, хепатопротекторни медикаменти; антиоксиданти (витамин Е); омега-3 мастни киселини; пробиотици;  

Доказано е, че редукцията на теглото с 3-5% подобрява стеатозата. Редукция със 7-10% е необходима, за да се подобрят хистологичните промени, включително и фиброзата. 

- Какво ще препоръчате в заключение?

- На първо място, пациентите със затлъстяване трябва да имат скрининг за стеатоза чрез изследване на чернодробните ензими и ултразвук. Накрая съм длъжна да изтъкна следното: промяната в начина на живот на подрастващите и диетата са най-важните лечебни стратегии.

Яна БОЯДЖИЕВА 

Коментари